Bostadsrätts-föreningInflyttningsårAntal lägenheterAntal lokalerLgh. yta m2Genomsnittligårsavgift / m2NoteringMedelyta/ lgh i m2
Åstorp
Dahlian19482111 149808 kr 54,7
Haganäs19654504 448592 kr 98,8
Liljan19491821 104818 kr 61,3
Pionen19882302 330763 kr2) 101,3
Vitsippan19573002 655406 kr2) 88,5
1) Inkl bilplats
2) Individuell mätning av värme och/eller vatten kan förekomma.
3) Genomsnittlig årsavgift för bostäder augusti 2018 per m2 lägenhetsyta.