Bostadsrätts-föreningInflyttningsårAntal lägenheterAntal lokalerLgh. yta m2Genomsnittligårsavgift / m2NoteringMedelyta/ lgh i m2
Höganäs
Ekorren19991801 5651 096 kr 86,9
Tre gudor20015805 696788 kr2) 98,2
1) Inkl bilplats
2) Individuell mätning av värme och/eller vatten kan förekomma.
3) Genomsnittlig årsavgift för bostäder augusti 2018 per m2 lägenhetsyta.