Not 10 Leasing, inkl lokalhyra – leasetagare

Not 10 Leasing, inkl lokalhyra - leasetagare
De mest väsentliga hyresavtalen avser lokalhyror.
Leasingavgifter som ingår i räkenskapsårets resultat2 8172 726
8 1163 473
Mellan ett och fem år5 406889
Inom ett år2 7102 584
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Moderförening
Leasingavgifter som ingår i räkenskapsårets resultat396359
877438
Mellan ett och fem år548210
Inom ett år329228
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Koncern
20182017