Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag

Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag
-56 100
Anteciperad utdelning-56 100
20182017