Not 13 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Not 13 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
44 0133 174
Utdelning på aktier2 6061 909
Realisationsresultat39 506-
Ränteintäkter, övriga1 417837
Ränteintäkter, koncernföretag484428
Moderförening
43 5292 746
Utdelning på aktier2 6061 909
Realisationsresultat39 506-
Ränteintäkter, övriga1 417837
Koncern
20182017