Not 17 Byggnader och mark

Not 17 Byggnader och mark
Kapsågen 1 industrilokaler
Brunnshotellet 1 kontorslokalerkontorslokaler
Fastighet: Typ av fastighet:
Dessutom tillkommer i koncernen
Viken 36:2 obebyggd tomt
Viken 33:9 obebyggd tomt
Viken 30:4 obebyggd tomt
Viken 30:3 obebyggd tomt
Viken 30:2 obebyggd tomt
Lägenhet i Zell am See semesterlägenhet
Casa del Mar semesterlägenhet
Villa Provencales semesterhus
Fastighet: Typ av fastighet:
Fastigheter och obebyggda tomter som ingår i moderföreningen
Verkligt värde förvaltningsfastigheter12 81012 810
Redovisat värde förvaltningsfastigheter12 81012 810
Moderförening
Verkligt värde förvaltningsfastigheter12 81012 810
Redovisat värde förvaltningsfastigheter12 81012 810
Koncern
I ovanstående belopp ingår:
Redovisat värde vid årets slut22 01122 229
Vid årets slut-1 709-1 491
-Årets avskrivning enligt plan−218−217
-Vid årets början-1 491-1 274
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets slut23 72023 720
-Vid årets början23 72023 720
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Moderförening
Redovisat värde vid årets slut59 42060 422
Vid årets slut-11 252-10 250
-Årets avskrivning enligt plan-1 002-1 047
-Avyttringar av dotterföretag-3 134
-Vid årets början-10 250-12 337
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets slut70 67270 672
-Avyttringar av dotterföretag--32 085
-Nyanskaffningar-372
-Vid årets början70 672102 385
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Koncern
2018-08-312017-08-31