Not 18 Inventarier

Not 18 Inventarier
Redovisat värde vid årets slut5 6375 830
Vid årets slut-13 072-13 889
-Årets avskrivning-1 635-1 492
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar2 452530
-Vid årets början-13 889-12 927
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets slut18 70919 719
-Avyttringar och utrangeringar-2 452−941
-Nyanskaffningar1 4423 379
-Vid årets början19 71917 281
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Moderförening
Redovisat värde vid årets slut6 1676 547
Vid årets slut-18 654-19 189
-Årets avskrivning-1 917-1 756
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar2 452637
-Vid årets början-19 189-18 070
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets slut24 82125 736
-Avyttringar och utrangeringar-2 452-1 047
-Nyanskaffningar1 5373 491
-Vid årets början25 73623 292
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Koncern
2018-08-312017-08-31