Not 19 Andelar i koncernföretag

Not 19 Andelar i koncernföretag
Linnéa bostäder 2 AB, 559057-4884 Helsingborg50 000100
Fastighets AB Kapsågen, 556751-2925, Helsingborg1 000100
Brunnshotellet i Ramlösa AB, 556642-9485, Helsingborg1 000100
Indirekt innehav300
Linnéa bostäder 1 AB, 559057-4892, Helsingborg50 00010050
Gustavslundshus 1 AB, 559023-5437, Helsingborg50 00010050
HNVS Fastighets AB, 556784-4872, Helsingborg1 000100100
Fastighetsaktiebolaget Embla i Helsingborg, 556650-5904, Helsingborg1 000100100
Direkt innehav i moderföreningen
Dotterföretag / Org nr / SäteAntal andelari %Redovisat värde
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
Specifikation av moderföreningens och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Redovisat värde vid årets slut300300
Vid årets början300300
Moderföretag
2018-08-312017-08-31