Not 23 Andra långfristiga fordringar

Not 23 Andra långfristiga fordringar
Redovisat värde vid årets slut4 9256 892
-Reglerade fordringar-2 664-2 467
-Tillkommande fordringar697650
-Vid årets början6 8928 709
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Moderförening
Redovisat värde vid årets slut4 9256 892
-Reglerade fordringar-2 664-2 467
-Tillkommande fordringar697650
-Vid årets början6 8928 709
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Koncern
2018-08-312017-08-31