Not 25 Kortfristiga placeringar

Not 25 Kortfristiga placeringar
Marknadsvärdet på de noterade obligationerna är 0 KSEK (57 341 KSEK).
Marknadsvärdet på aktier är 28 375 KSEK (23 895 KSEK).
104 003160 094
Aktier, noterade24 00322 936
Obligationer, noterade-57 158
Fastränteplaceringar80 00080 000
Koncern och moderförening
2018-08-312017-08-31