Not 27 Avsättning för skatter

Not 27 Avsättning för skatter
-
Avgår ej värderad skattefordran-15 022
15 115−9315 022
Underskottsavdrag12 169-12 169
Övriga avsättningar1 021-1 021
Pensionsutfästelser inkl löneskatt1 925-1 925
Byggnader och mark-−93−93
Moderförening - 2017-08-31Uppskjuten skattefordranAvsättning för skatterNetto
-
Avgår ej värderad skattefordran-15 333
15 424−9115 333
Underskottsavdrag13 294-13 294
Övriga avsättningar768-768
Pensionsutfästelser inkl löneskatt1 362-1 362
Byggnader och mark-−91−91
Moderförening - 2018-08-31Uppskjuten skattefordranAvsättning för skatterNetto
-2 730
Avgår ej värderad skattefordran-15 022
15 115-2 82312 292
Underskottsavdrag12 169-12 169
Obeskattade reserver-−57−57
Övriga avsättningar1 021-1 021
Pensionsutfästelser inkl löneskatt1 925-1 925
Byggnader och mark--2 766-2 766
Koncern - 2017-08-31Uppskjuten skattefordranAvsättning för skatterNetto
-2 662
Avgår ej värderad skattefordran-15 333
15 424-2 75312 671
Underskottsavdrag13 294-13 294
Obeskattade reserver-−33−33
Övriga avsättningar768-768
Pensionsutfästelser inkl löneskatt1 362-1 362
Byggnader och mark--2 720-2 720
Koncern - 2018-08-31Uppskjuten skattefordranAvsättning för skatterNetto
Temporära skillnader finns i följande poster:
Redovisat värde vid årets slut--
Redovisat värde vid periodens ingång--
Moderförening
Redovisat värde vid årets slut-2 662-2 730
Årets uppskjutna skatt68−47
Avyttring av dotterföretag-136
Redovisat värde vid periodens ingång-2 730-2 819
Koncern
2018-08-312017-08-31