Not 28 Övriga avsättningar

Not 28 Övriga avsättningar
9 46813 159
Pensionsavsättningar5 9798 518
Riskreservering nyproduktion/garantier3 4894 641
Specifikation avsättningar:
Redovisat värde vid årets slut9 46813 159
Belopp som tagits i anspråk under året-4 410-4 091
Avsättningar som gjorts under året7193 463
Redovisat värde vid årets ingång13 15913 787
Koncern och moderförening
2018-08-312017-08-31