Not 29 Övriga kortfristiga skulder

Not 29 Övriga kortfristiga skulder
248 887234 208
Övrigt2 4222 398
Avräkningsskulder bostadsrättsföreningar246 465231 810
Moderförening
248 946234 837
Övrigt2 4813 027
Avräkningsskulder bostadsrättsföreningar246 465231 810
Koncern
2018-08-312017-08-31