Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
8 0987 964
Övriga förutbetalda intäkter1 226726
Övriga upplupna kostnader7351 312
Upplupna räntekostnader255259
Upplupna personalkostnader5 8825 667
Moderförening
8 3208 319
Övriga förutbetalda intäkter1 226726
Förutbetalda hyresintäkter128106
Övriga upplupna kostnader8291 561
Upplupna räntekostnader255259
Upplupna personalkostnader5 8825 667
Koncern
2018-08-312017-08-31