Not 31 Ställda säkerheter

Not 31 Ställda säkerheter
24 92526 892
Kapitalförsäkringar4 9256 892
Ställda säkerheter för pensionsutfästelser
Andra långfristiga värdepapper20 00020 000
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Moderförening
24 92526 892
Kapitalförsäkringar4 9256 892
Ställda säkerheter för pensionsutfästelser
Andra långfristiga värdepapper20 00020 000
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Koncern
2018-08-312017-08-31