Not 33 Eventualförpliktelser

Not 33 Eventualförpliktelser
2 9771 192
Borgen för koncernföretag1 480-
(Täcks dock av verkliga värdet i kapitalförsäkringarna.)996704
Pensionsåtagande som inte tagits upp i balansräkningen.
Ansvarsbelopp FASTIGO501488
Moderförening
1 4971 192
(Täcks dock av verkliga värdet i kapitalförsäkringarna.)996704
Pensionsåtagande som inte tagits upp i balansräkningen.
Ansvarsbelopp FASTIGO501488
Koncern
2018-08-312017-08-31