Not 35 Resultatdisposition

Not 35 Resultatdisposition
269 665 806
i ny räkning överföres269 665 806
Styrelsen föreslår att:
269 665 806
årets resultat42 953 506
balanserad vinst226 712 300
Till föreningsstämmans förfogande står:
Förslag till disposition av föreningens vinst
Belopp i kr