Not 4 Koncernuppgifter

20182017
Andel av inköpen som avser koncernföretag2 4212 367
Andel av försäljningen som avser koncernföretag 1 469417
Moderförening