Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

20182017
335392
Andra uppdrag3375
Revisionsarvode101137
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Revisionsarvode201180
BoRevision AB
Moderförening
425503
Andra uppdrag3375
Revisionsarvode191248
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Revisionsarvode201180
BoRevision AB
Koncern