Not 6 Övriga rörelseintäkter

20182017
132 826
Resultat från försäljning av fastigheter, vilket skett genom avyttring av dotterbolag.132 826
Koncern