Not 9 Leasing, inkl lokalhyra – leasegivare

Not 9 Leasing, inkl lokalhyra - leasegivare
De mest väsentliga hyresavtalen avser lokalhyror.
Leasingavgifter som ingår i räkenskapsårets resultat1 4151 501
2 7283 542
Mellan ett och fem år1 6482 487
Inom ett år1 0801 055
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Koncern
20182017