Långsiktig tillväxt i 85 år

Vi är nu inne på vårt 85:e bokslutsår och glädjande nog kan jag konstatera att vi gör vårt bästa ekonomiska resultat någonsin. Detta är naturligtvis mycket tillfredställande, men att göra det samtidigt som vi får väldigt fina resultat i vår kundundersökning och i vår medarbetarundersökning är fantastiskt!

En långsiktig tillväxt med hög kvalitet är ledord som vi länge arbetat efter. Vårt egna kapital har ökat med 100 procent på 10 år och personalstyrkan har växt i jämn takt. I skrivande stund är vi 75 kollegor till er tjänst. Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster och i dagsläget så servar vi 150 kunder och förvaltar drygt 9 200 lägenheter.

Vi har under året beslutat att tillsammans med övriga HSB regionföreningar gå med i HSB Affärsstöd som har till uppdrag att utveckla IT-strukturen inom HSB. Vi kommer gemensamt att satsa mellan 50-100 miljoner kronor per år för att HSB ska vara ett modernt tjänsteföretag som tillhandahåller de bästa IT-tjänsterna på fastighetsmarknaden. För vår del innebär det att vi kommer att se stora förändringar inom våra digitala system under år 2020.

Vi har under året påbörjat ett nyproduktionsprojekt; Brf Linnéa i Mariastaden i Helsingborg. Här bygger vi 37 bostadsrätter med inflyttning i maj 2019. Samtliga bostadsrätter är sålda. 70 procent tecknades av medlemmar som med sitt medlemskap fick förtur att välja bostad först.

Nu kommer vi att projektstarta Brf Åkanten i Ängelholm (på den gamla badhustomten nere vid Rönne Å). Här blir det 65 bostadsrätter i ett fantastiskt läge vid ån mitt i staden. Byggstart är planerad till maj 2019 och inflyttning juni 2021.
Vår projektportfölj för såväl nyproduktion som för ROT-projekt (renovering- om- och tillbyggnad) är välfylld. Nyproduktionsportföljen innehåller för närvarande cirka 200–300 bostäder och de planerade ROT-projekten har en omsättning om cirka 1 miljard.

Stort tack till alla kunder, medlemmar och kollegor för ett fantastiskt år!

Anders Berg
VD för HSB Nordvästra Skåne

PS: I år gjorde vi det sista exemplaret av HSB Nordvästra Skånes årsredovisning i tryckt form. En god gärning för miljön och en lättillgänglig produkt för er.